Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 4

 

Fane 1 i regnearket Lønnsomhet gir:

N4.8_losningsforslag c.png

Denne nåverdiprofilen viser at prosjektet har to internrenter (17 % og 94 %). Excel-funksjonen IRR opplyser bare om den laveste av disse to, og denne laveste internrenten er mindre enn kapitalkostnaden. Internrentemetoden gir derfor feil signal til beslutningstaker. Dette prosjektet er altså lønnsomt for alle kapitalkostnader mellom 17 % og 94 %. Det skal derfor ikke forkastes ved 20 % kapitalkostnad.

Her viser det seg at noen finanskalkulatorer håndterer dette bedre. Eksempelvis gir både HP17BII og HP19BII meldingen «Many/no solutions». Dessuten kommer en oppskrift på videre prosedyre som gir en av de to internrentene (17 %). Den fysiske kalkulatoren HP 10bII+ gir bare den laveste internrenten (17 %), og gir intet signal om at det finnes flere internrenter. Appen, derimot, gir korrekt signal:

N4.8_losningsforslag c2.png

Problemet oppstår fordi kontantstrømmen skifter fortegn to ganger, og fordi siste kontantstrømselement har så stor negativ verdi.