Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kjøpe forsikring

Kapittel 6

Oppgave N6.4

Lystbåt.jpgDu eier en lystbåt som er verdt 400 000 kroner, og vurderer å kjøpe en forsikring som gir fullverdidekning mot brann og tyveri. Årlig premie er 4 300 kroner, og egenandelen er 2 000 kroner.

  1. Skisser din valgsituasjon ved hjelp av et beslutningstre. Forutsett at hele verdien av båten går tapt ved brann eller tyveri. Vis hvordan den reduserte usikkerheten ved å tegne forsikring kommer frem i beslutningstreet.
  2. Hvor stor må sannsynligheten for brann eller tyveri være for at forventet verdi er størst ved å forsikre båten fremfor å la den være uforsikret?

 

Se løsningsforslag: