\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kjøpe forsikring

Kapittel 6

Oppgave N6.4

Lystbåt.jpgDu eier en lystbåt som er verdt 400 000 kroner, og vurderer å kjøpe en forsikring som gir fullverdidekning mot brann og tyveri. Årlig premie er 4 300 kroner, og egenandelen er 2 000 kroner.

 1. Skisser din valgsituasjon ved hjelp av et beslutningstre. Forutsett at hele verdien av båten går tapt ved brann eller tyveri. Vis hvordan den reduserte usikkerheten ved å tegne forsikring kommer frem i beslutningstreet.
 2. Hvor stor må sannsynligheten for brann eller tyveri være for at forventet verdi er størst ved å forsikre båten fremfor å la den være uforsikret?

 

Se løsningsforslag: