Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 3

Sammenhengen mellom nominell og reell avkastning følger fra (3.20):

N3.7_losningsforslag bc_1.png

N3.7_losningsforslag bc_2.jpg

N3.7_losningsforslag bc_3.png