\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Forsørgerkostnader

Kapittel 4

Oppgave N4.10

410-baby.jpg

 

Økonomer i Swebank har beregnet kostnaden ved å forsørge barn. De konkluderer slik: «Att föda upp ett barn tills det fyller 19 år kostar drygt en miljon kronor.» Slik ser regnestykket ut:

N4.10_Barn_1.jpg

 1. Gir tallene i siste linje et faglig sett godt uttrykk for kostnaden ved å oppdra barn?

Her er en annen tabell fra Swebanks analyse:

N4.10_Barn_2.jpg

 1. Hva vil du si at kostnaden er ut fra disse tallene?
 2. Hva er gjennomsnittskostnaden per år?
 3. Hva er gjennomsnittskostnaden regnet i norske kroner? Forutsett at 1 svensk krone koster 90 norske øre. Må du omregne kontantstrømmen til norske kroner for å svare korrekt på dette spørsmålet?

 

Se løsningsforslag