Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Forsørgerkostnader

Kapittel 4

Oppgave N4.10

410-baby.jpg

 

Økonomer i Swebank har beregnet kostnaden ved å forsørge barn. De konkluderer slik: «Att föda upp ett barn tills det fyller 19 år kostar drygt en miljon kronor.» Slik ser regnestykket ut:

N4.10_Barn_1.jpg

  1. Gir tallene i siste linje et faglig sett godt uttrykk for kostnaden ved å oppdra barn?

Her er en annen tabell fra Swebanks analyse:

N4.10_Barn_2.jpg

  1. Hva vil du si at kostnaden er ut fra disse tallene?
  2. Hva er gjennomsnittskostnaden per år?
  3. Hva er gjennomsnittskostnaden regnet i norske kroner? Forutsett at 1 svensk krone koster 90 norske øre. Må du omregne kontantstrømmen til norske kroner for å svare korrekt på dette spørsmålet?

 

Se løsningsforslag