Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 7

 

Uttrykk (7.13) viser hvordan totalkapitalkostnaden (i utklippet kalt WACC) kan beregnes fra egenkapitalkostnaden, gjeldskostnaden og gjeldsandelen. Kapitalverdimodellen kan brukes til å beregne egenkapital- og gjeldskostnaden fra hhv. (7.9) og (7.12).

I kapittel 8 skal vi på nettsiden vise hvordan (7.13) kan omregnes til en totalkapitalkostnad før skatt, slik som i Orklas tilfelle.