Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 4

 

Som vi skal diskutere i kapittel 10, er dette et eksempel på sikkerhetsillusjon. De data om kontantstrømmen du må bygge på i analyser av finansprosjekter, er nesten alltid usikre. Derfor gir det liten mening å være så nøyaktig i kravet til internrenten siden denne utelukkende bestemmes av kontantstrømmen.