Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Stikkordliste

Stikkordlisten nedenfor er vesentlig kortere enn den du finner boken. Tabellen nedenfor bør derfor brukes i tillegg til og ikke i stedet for bokens stikkordliste.

De fleste oppgavene i boken og på nettsiden inneholder mange poenger. I tabellen nedenfor er oppgavene klassifisert ut fra ett eller to hovedpoenger.

 

 

Stikkord

Bok

Nettside (N)

Tekst (side nr.)

Oppgave (nr.)

Oppgave (nr.)

Alternativkostnad

44; 100

2.2; 2

1.7; 5.5; 9.8

Anleggskapital

122; 64

4.9

2.6; 9.8

Annuitet

122; 205

3.6; 3.7; 4.3; 4.4

3.4

Annuitetslån

62; 122

3.7; 4.4; 5.6; 5.7

3.3; 8.3

Annuitetsmetode

205; 240; 407

5.3

4.3; 5.3

Arbeidskapital

66; 74; 441

2.1; 2.4; 2.8; 4.9; 5.4

2.2; 2.5; 9.1; 9.3

Avdragsform

235; 258

5.6

 

Avskrivning

83

2.5; 2.8; 5.4

2.5

Balanse

40; 400

8.1

1.6; 8.1

Beslutningshierarki

46; 444

 

1.8

Beslutningstre

328

6.6

6.4

Beta

365; 368; 375

7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6

7.4; 7.5; 7.6; 7.8

Budsjettering

43; 57

2.1; 2.4; 4.9

2.1; 2.5; 5.5; 7.2; 10.3

Dekningsbidrag

36; 74; 209

1.4

1.4

Differansekontantstrøm

69; 197; 238

5.4; 5.6; 9.2

10.3

Diversifisering

363; 491

7.1

7.3; 7.6

Dividende

268

5.11

8.6

Egenkapitalmetoden

314; 420; 488

7.3; 8.4

7.4; 7.9; 8.4

Finansieringsprosjekt

20; 178; 181; 413

2.4; 4.4; 5.4

1.1; 3.8; 4.2; 5.6; 5.7; 5.8; 10.1

Finansinvestering

47

3.1; 3.2

1.1; 3.5; 3.9; 3.10; 9.2

Følsomhetsanalyse

308; 351

6.1; 6.2; 6.4; 6.5

6.1; 6.6; 8.7; 9.6

Gjeldsgrad

401; 408; 496

7.3; 8.2; 8.3

8.1; 8.2; 8.3; 9.8

Gjennomsnittskostnad

39; 212; 381

 

1.5

Gjensidig utelukkende prosjekter

45; 174; 195; 238

4.7; 4.8

1.8; 5.8; 7.7; 9.4; 10.3; 10.4

Grovvurdering

207; 239; 489

5.3

2.8; 5.5; 6,1; 10.3

Inflatere/Deflatere

142; 271; 489

3.4; 3.5

2.6

Inntekt/Innbetaling

33

 

1.2; 1.3

Internrentemetoden

186; 199

4.3; 4.5; 4.7; 4.9

4.1; 4.4; 4.6; 4.8

Kapitalforbruk

205; 206; 212

5.3

4.10; 5.2; 5.3; 9.5

Kapitalkostnad

172; 351; 354; 380

3.9; 7.3; 7.5; 7.6

7.4; 7.9

Kapitalrasjonering

208

 

4.9

Kapitalverdimodellen

374

7.3; 7.4; 7.5; 7.6

7.4; 7.5; 7.7; 7.9

Kontantrabatt

449

9.3

 

Kontantstrøm

22; 36; 413; 417

2.7; 2.8

2.1; 2.5

Kostnad/Utbetaling

33

2.6

1.2; 1.3

Kritisk verdi

313

6.1; 6.3; 9.1

2.5; 6.1

Kvantumsrabatt

444

9.2

9.4; 10.2

Livssykluskostnad

244

5.3

4.10; 5.2; 5.3;

Marginalkostnad

39

 

1.5

Multiplikatormetoden

129

3.9

 

Nåverdimetoden

22; 117; 169; 175

1.2; 3.4; 4.1; 4.2; 4.6; 5.8; 6.3; 8.4

4.1; 4.6; 7.2

Obligasjonslån

263

5.9

3.4

Optimal levetid

453

9.4

9.7

Prisstigning, generell og spesiell

75

3.5; 5.5

2.4; 2.6; 3.11

Realinvestering

47

2.1; 2.2

1.1; 9.8; 10.3

Rente, effektiv

245; 255; 418

4.10; 5.6; 5.10

4.2; 5.4; 5.6; 5.7; 5.8; 8.5; 9.2

Rente, kort

146

3.8; 3.11; 9.3

5.1; 9.2; 9.3

Rente, reell

109; 142

3.4

 

Rentes rente

110

3.1; 3.3

 

Rente varierende

148; 193

4.9; 4.10

3.5

Resultat

36; 186

1.4; 1.5

1.6

Risiko; relevant og irrelevant

361; 363

7.1; 7.3; 7.7

7.1

Scenarioanalyse

324

6.5

6.2

Selvkost

36

1.4

 

Simulering

326

7.7

6.3

Skatt

83

5.4

 

Sluttverdi

108; 113

3.1; 3.2; 3.3

3.1; 3.2

Sunk cost

44; 65; 436

2.3

 

Tilbakebetalingsmetoden

200; 203

4.8

9.5

Totalkapitalmetoden

417

8.4

7.6

Underskudd; fremføring

87

 

2.7

Utbetaling

33

 

1.2; 1.3

WACC

382; 418

7.6

7.4; 7.9