Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag d)

Kapittel 7

 

Resonnementene i utklippet fra årsrapporten går på risikoen i Orkla som selskap vurdert isolert. Dette i motsetning til selskapets bidrag til risikoen i en portefølje eid av en veldiversifisert investor, hvor Orkla bare vil utgjøre en liten komponent. Derfor er dette et resonnement basert på total risiko snarere enn systematisk (udiversifiserbar) risiko.