Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 7

 

Forventet verdiøkning på både C og D er 0,7 · 5 = 3,5 %.

Når markedet endres med 5 %, er altså forventet endring i prosjektverdi 3,5 % i samme retning for begge prosjekter. Usikkerheten i dette anslaget er imidlertid størst i prosjekt C. Dette skyldes at i prosjekt C er en større del av avkastningen bestemt av usystematiske risikokilder, dvs. av økonomiske faktorer som er uavhengige av markedet som helhet. Prosjekt C lever mer sitt eget isolerte liv i forhold til markedsbevegelsene enn hva prosjekt D gjør.