Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag d)

Kapittel 4

 

Den egentlige kapitalkostnaden kan anslås ved å sette den like over internrenten til det forkastede prosjekt II, som er 18,9 %. Den virkelige kapitalkostnaden kan derfor settes til 19 %, siden en slik verdi gjør at prosjekt II forkastes av den vanlige nåverdimetoden. Den virkelige kapitalkostnaden reflekteres derfor i 19 % og ikke i 12 %. Av denne kapitalkostnaden på 19 % skriver dermed 7 prosentpoeng seg fra den selvpålagte kapitalrasjoneringen.