Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 8

 

Kontantstrømmen til investeringsprosjektet (i mrd. kroner) er derfor (–104, 0, 0, 0, 0, 0, 104). Med 4 % rente har denne kontantstrømmen en nåverdi på –22 mrd. Kostnaden er derfor 22 mrd. kroner regnet som nåverdi på kjøpstidspunktet.