Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Risiko i Orkla

Kapittel 7

Oppgave N7.6

Orkla har endret seg fra å være et bredt industrikonglomerat til å bli et spesialisert varemerkeselskap innen dagligvarer. Denne oppgaven bruker opplysninger fra Orklas konglomeratperiode til å illustrere hvordan en divisjon kan ha en annen risiko og kapitalkostnad enn selskapet som helhet.

Orklas årsrapport for 2008 har en egen seksjon om risikofaktorer på s. 86–87. Her fremgår bl.a. følgende figur, hvor horisontal akse viser grad av risikoeksponering:

76_orkla2.jpg

 

Gjennomgangen av risikofaktorer i Orkla sammenfattes på følgende måte:

N7.6.png

  1. Hva tilsier figuren om kapitalkostnaden i Orkla Brands kontra i Orkla Financial Investments i 2008?
  2. Anta at de ulike divisjonene i Orkla fastsatte nye prosjekters kapitalkostnad i tråd med figuren ovenfor. Kan det i så fall finnes nye investeringsprosjekter i Orkla Financial Investments med positiv nåverdi ut fra kapitalkostnaden der, men med negativ nåverdi ut fra kapitalkostnaden i Orkla Brands?
  3. Var risikoen i Orkla i 2008 totalt typisk høyere enn i de enkelte divisjonene?
  4. Tyder sammendraget ovenfor på at ledelsen i Orkla vurderte risiko for selskapet isolert sett eller for en diversifisert eier?

 

Se løsningsforslag: