Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 7

 

N7.1_losningsforslag c_ny.jpg

Nåverdien av innbetalingsannuiteten er 14,64 mill. kroner. Siden investeringen er 17 mill., blir nåverdien av prosjektet –2,36 mill. Negativ NV tilsier at prosjektet ikke bør igangsettes.