Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag d)

Kapittel 8

 

Høy gjeldsandel gir likviditetsproblemer og behov for ny egenkapital hvis det blir regnsommer. Hvis dette skaper problemer for eierne, og hvis også sjansen for regnsommer er stor, taler dette mot høy gjeld. I samme retning trekker det hvis selskapet ikke er i skatteposisjon. Fradragsretten for gjeldsrenter kan da ikke utnyttes før ev. i senere perioder. Gjeld blir dermed en dyrere finansieringsform for Prinse¬land enn for et selskap i skatteposisjon.

På den annen side kan selskapet få problemer med å skaffe så mye som 45 mill. i egenkapital når investeringen er 50 mill. Et kompromiss kan derfor være en gjeldsandel på 40 %. Legg likevel merke til at kreditor forlanger samme rente uansett gjeldsgrad i dette tilfellet. Dette kan tyde på at kreditor ikke tar seg betalt for risiko. I så fall taler dette for å låne maksimalt for å oppnå fordeler ved et underpriset lån.