Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Medlemsbank del 3

Kapittel 5

Oppgave N5.7

JAK_logo.jpg

Ta utgangspunkt i avtalen med JAK i oppgave N5.6.

  1. Beregn effektiv rente hvis låneavgiften settes lik null. Forklar resultatet.
  2. Hvilken låneavgift gir en effektiv rente på 5 %?
  3. Hva er verdien av avtalen med og uten sparedelen? Anta en låneavgift på 700 og at alternativ lånerente er 5 %. Forklar resultatet.

 

Se løsningsforslag