Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Kapittel 5

Hovedpoenget med denne oppgaven er 

  • å forstå den inverse sammenhengen mellom rentenivå og obligasjonskurser: Høyere rente gir lavere kurs (og motsatt). Eller høyere kurs gir lavere rente (og motsatt).

Vi bruker her obligasjoner med 5 års resterende løpetid som eksempel. Anta at pålydende kurs = 100 i utgangspunktet og at kupongrenten (fast rente) er 4 %. Sentralbanken kjøper en betydelig mengde av slike obligasjoner. Økt etterspørsel i markedet gir høyere kurs, så kursen stiger for eksempel til 110. Hvis du da kjøper denne obligasjonen etter at kursen har steget til 110, vil du få følgende (sikre) kontantstrøm over 5 år1:

0 1 2 3 4 5
–110 4 4 4 4 104

(ved utløpet av obligasjonen vil du få tilbake pålydende verdi 100, samt ett års rente lik 4).
Internrenten blir nå lik 1,89 %. Dette er den effektive renta denne obligasjonen gir etter at kursen har blitt presset opp fra 100 til 110.

Altså: oppkjøp av eksisterende obligasjoner presser opp kursen på disse obligasjonene og dette reduserer avkastningen på alle eksisterende obligasjoner i markedet. Dermed kan også kupongrentene på nyutstedte obligasjoner settes ned.  (Nyutstedte obligasjoner må til enhver tid kunne konkurrere med avkastningen til eksisterende obligasjoner med sammenlignbar resterende løpetid. Når de eksisterende papirene får dårligere avkastning, kan også nye obligasjoner legges ut med lavere kupongrente.) Så mekanismen er kort sagt at økt kjøp av eksisterende obligasjoner:

1. presser opp kursene på disse obligasjonene
2. økt kurs gir lavere effektiv rente på disse obligasjonene
3. dermed vil fastrentenivået i hele markedet bli trukket nedover

Oppsummert: Politikken vil føre til at nivået på fastrenter med de løpetider som nevnes i oppgaveteksten går ned.

1 Kontantstrømmen er 100 % sikker i den forstand at du vet nøyaktig hva du kommer til å få hvis du sitter med obligasjonen ut hele løpetiden. Det vil imidlertid være kursrisiko i perioden fram til utløp. Dersom du ønsker å selge før utløpsdato, vil derfor kontantstrømmen på salgstidspunktet være usikker.