Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 8

Etter å ha jobbet med læreboken og nettsiden til dette kapitlet skal du kunne

  1. beskrive hvilke komponenter gjeld og egenkapital består av, og forskjellen mellom bokverdi og markedsverdi
  2. forklare hvordan gjeldsfinansiering påvirker risikoen for kreditorer og eiere
  3. redegjøre for hva som påvirker valget mellom å finansiere med gjeld kontra egenkapital
  4. beregne kontantstrøm og nåverdi basert på egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden
  5. konstruere kontantstrøm fra driften basert på kontantstrøm til eierne og omvendt