Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Telenor

Kapittel 8

Oppgave N8.1

I sin årsberetning for 2008 oppgir Telenor ASA følgende konsernverdier for gjeld og egenkapital:

N8.1.png

  1. Beregn egenkapitalandel, gjeldsgrad, gjeldsandel og den andel kortsiktig gjeld utgjør av samlet gjeld.
  2. Hva forteller denne oppstillingen om Telenors evne til å betjene sin gjeld?

Ved utgangen av 2008 hadde Telenors aksjer en markedsverdi på 77 mrd. kroner. Kursen per aksje var kr 46,30.

  1. Hva var markedsverdien pr. krone bokført verdi av Telenors egenkapital, dvs. pris/bok forholdet? Tror du det tallet du har beregnet, er høyt eller et lavt?
  2. Hva slags bedrifter tror du har spesielt høyt pris/bok forhold?

 

Se løsningsforslag: