Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag d)

Kapittel 10

 

Beslutningen er årlig eller livsvarig medlemskap. Besparelsen på kundekortet i NSB får hun uansett hva slags medlemskap hun har. Effekten er dermed irrelevant for denne beslutningen (ref. beslutningshierarki i del 1.5.7 på side 46).