Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag d)

Kapittel 4

 

NOK 53 321. Du trenger ikke først omregne kontantstrømmen til norske kroner og deretter diskontere. Du får samme svar ved å multiplisere nåverdien i svenske kroner med valutakursen.