Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 1

 

Bankinnskudd ved semesterets begynnelse 17 400
Bankinnskudd ved semesterets slutt
1 300
Redusert bankinnskudd (beholdningsendring) 16 100
Samlet innbetaling fra Lånekassen
57 000
Samlet forbruk vårsemesteret 73 100
Kontroll:
Samlet husleie 16 800
Sum andre utbetalinger
56 300
Samlet forbruk vårsemesteret 73 100