Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 6

Etter å ha jobbet med læreboken og nettsiden til dette kapitlet skal du kunne 

  1. beregne nullpunkt og kritisk verdi
  2. lage og tolke et stjernediagram
  3. redegjøre for sterke og svake sider ved følsomhetsanalyse
  4. forklare trinnene i en simulering
  5. konstruere et beslutningstre og finne beste løsning i form av en handlingsregel
  6. bruke beslutningstreet til å kvantisere verdien av fleksibilitet