Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Arbeidskapital og livssyklus

Kapittel 2

Oppgave N2.2

Salgsprisen på en vare er satt til 200 kroner. Forventet salgsvolum de fire første driftsårene er hhv. 2 000, 5 000, 6 000 og 2 500 enheter. Forutsett at arbeidskapitalen er 10 % av omsetningen. Budsjetter kontantstrømmen for investering i arbeidskapital.


Se løsningsforslag: