Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Oppsummering

Kapittel 1

Last ned lyden til denne oppsummeringen her.

 

vignett-oppsummering.jpg1.6_Oppsummering.mp3

I denne boken analyserer vi finansprosjekter, dvs. investerings- og finansieringsprosjekter. Dette kapitlet klargjør først hvorfor disse prosjektene er så spesielle at de krever en egen lærebok. Oppgaven er å analysere komplekse, fremtidige og usikre konsekvenser av et finansprosjekt. De tre viktigste ordene i denne setningen er komplekse, fremtidige og usikre. I finansfaget lærer du å sammenligne økonomiske konsekvenser som inntreffer på ulike tidspunkter. Dette behovet oppstår når avstanden mellom tidspunktene er så stor at det bærer galt av sted å forutsette den bort. Kapitlet viser bruk av et enkelt regneark som gjør det enkelt å beregne nåverdien av et finansprosjekts kontantstrøm. Slike regneark kan mange bruke. Det er derimot langt færre som kan gardere seg mot de mange snubletrådene og fallgruvene som ligger i veien frem mot et godt beslutningsgrunnlag. Denne boken dreier seg om hvordan du unngår disse og ender opp med en god prosjektanalyse.

Det er lett å miste oversikten når du analyserer finansprosjekter. Strukturen i analyseprosessen og i boken beskrives ved følgende hovedelementer:

  • Identifisere prosjektmuligheter.
  • Grovvurdere om prosjektet kan forsvare kostnadene ved en mer detaljert analyse.
  • Budsjettere kontantstrøm.
  • Beregne nåverdi.
  • Ta hensyn til usikkerhet ved følsomhetsanalyse eller risikojustert kapitalkostnad.
  • Kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget.
  • Analysere prosjektet i driftsfasen.
  • Vurdere prosjektet ved avslutningstidspunktet.

Kapitlet inneholder en oversikt over mange hjelpemidler. På bokens nettside ligger lydsatte demofiler for bruk av regneark, samt lydfiler med definisjoner og oppsummeringer. Der finner du også utdypende forklaringer til spesielt krevende temaer samt supplerende oppgaver. For alle oppgaver i bok og på nettside er det omfattende løsningsforslag.

Har du tynne eller gamle forkunnskaper, vil du ha nytte av kapitlets siste del. Der forklares grunnleggende begreper som inntekt og innbetaling, dekningsbidrag og selvkost, marginalkostnad og gjennomsnittskostnad, resultatregnskap og balanse samt regnskap og budsjett. Til slutt gir vi en kort omtale av det viktige, men akk så vanskelige, alternativprinsippet.

Det viktigste for oss er at ditt arbeid med dette læreverket gir deg den faglige tryggheten som du trenger for å bruke faget på jobb. Hvordan du har tilegnet deg denne kunnskapen, bryr vi oss mindre om. Vi har lagt til rette for at du kan tilegne deg kunnskap på ulike måter. Det er opp til deg å finne ut hvordan du lærer best.