Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 8

 

Uansett vær oppstår det ikke betalingsvansker når gjeldsandelen er 10 %. Ved de to andre gjeldsandelene oppstår det betalingsvansker hvis det blir regnsommer. Problemet for kreditorene er mest alvorlig ved 90 % gjeld.