Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 4

 

Problemet med denne analysen er summeringen av 19 beløp som er fordelt over 18 år. Dermed antas det implisitt at en utbetaling om 18 år er like byrdefull som samme utbetaling gjort i dag. Selv om alle beløp er budsjettert i faste priser (per tidspunkt null), forutsettes det dermed at både tidskostnaden og risikokostnaden i renten er lik null. Det er urealistisk så sant det ikke finnes noen andre formål å bruke penger på enn barn.