Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Kapitalbehov

Kapittel 2

Oppgave N2.5

Som medlem i prosjektgruppen for prosjekt L (L for Lurium) har du ansvaret for å budsjettere samlet investeringsbeløp for dette prosjektet. Du har innhentet disse opplysningene:

Fabrikken krever en tomt på 8 mål (8 000 m2). Prisen pr. mål er ca. 1,2 millioner kroner. Arealbehovet for bygninger er 2 500 m2, og byggekostnad pr. m2 har du anslått til 18 000 kroner. Fra prosjektgruppens ingeniør har du fått en oversikt over nødvendige investeringer. Samlet investering i maskiner og utstyr er 28 millioner, hvorav 5 millioner er kontormaskiner. Representanten for personalavdelingen i prosjektgruppen har meldt inn en opplæringskostnad på 30 000 kroner for hver av de 70 ansatte ved fabrikken. Arbeidskapital i første driftsår har du anslått direkte til 12 millioner kroner.

  1. Budsjetter samlet kapitalbehov for Luriumfabrikken.


  2. Det er også din oppgave å budsjettere de skattemessige avskrivningene første driftsår. Bruk følgende saldosatser: Tomt: 0 %, Bygning: 2 %, Maskiner: 20 %, Kontormaskiner:; 30 % og Opplæring: 100 %.

Se løsningsforslag: