\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 1


Kjøp av bøker må du budsjettere med hvert semester, så denne posten gir ikke grunnlag for noen stor justering. PC-kjøp, derimot, gjelder mange perioder. Utbetalingen til denne posten kan du fordele over flere perioder. Fordeler du PC-investeringen ut over samlet studietid på 10 semestre, er altså utbetalingen til PC dette semesteret 6 400 kroner. Kostnaden dette semesteret er derimot bare 640 kroner.

Forbruket blir dermed 5 760 kroner lavere enn utbetalingen, men like fullt er forbruket for høyt. Derfor må du enten redusere forbruket eller øke innbetalingene, enten ved lønnet arbeid eller ved låneopptak.