Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 1


Kjøp av bøker må du budsjettere med hvert semester, så denne posten gir ikke grunnlag for noen stor justering. PC-kjøp, derimot, gjelder mange perioder. Utbetalingen til denne posten kan du fordele over flere perioder. Fordeler du PC-investeringen ut over samlet studietid på 10 semestre, er altså utbetalingen til PC dette semesteret 6 400 kroner. Kostnaden dette semesteret er derimot bare 640 kroner.

Forbruket blir dermed 5 760 kroner lavere enn utbetalingen, men like fullt er forbruket for høyt. Derfor må du enten redusere forbruket eller øke innbetalingene, enten ved lønnet arbeid eller ved låneopptak.