\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 10

Fjellvettregel nr. 4, «Lytt til erfarne fjellfolk», er nyttig også i hverdagslivet. Det er mange som har erfart at avbetaling som dette er urimelig dyrt.

Enkel intuisjon tilsier at det må være uøkonomisk å betale 735 kroner for å kunne spre betaling av et så lite beløp som 2 500 kroner ut over 12 måneder.

Enkel hoderegning gir også en indikasjon: Lånet nedbetales fra kr 2 500 ved årets begynnelse til null i løpet av et år. Det betyr at du i gjennomsnitt har lånt kr 1 250. For dette betaler du mer enn 700 kroner. Det er åpenbart urimelig.

For sikkerhets skyld skal vi nå kontrollere disse vurderingene med litt regning.