\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag e)

Kapittel 5

Spør deg selv: «Hva vil skje med kontrakten dersom rederiet ikke investerer i det nye skipet?» Hvis svaret er at oljeselskapet krever kontrahering, er kontrakten knyttet til kontrahering. I så fall mister rederiet den gunstige kontrakten hvis det ikke kontraheres, og da er det riktig å bruke 38 000 mill. USD pr. dag.

Hvis derimot oljeselskapet ikke har stilt noen slik betingelse, kan dette oppdraget utføres med rederiets eksisterende skip. I så fall utvider ikke rederiet for å få den nye kontrakten, men for å beholde den dårligste av de eksisterende. Uten kjennskap til rederiets muligheter for å omdisponere eksisterende flåte kan vi ikke anslå denne verdien. Men vi kan si at det er feil å bruke 38 000 mill. USD pr. dag.

Mist ikke motet om du synes dette er vanskelig. Felles skjebne er en trøst. Dette delspørsmålet er med mest for å minne deg om at i tillegg til å være et regne-fag er finans også et tenke-fag.