Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag e)

Kapittel 5

Spør deg selv: «Hva vil skje med kontrakten dersom rederiet ikke investerer i det nye skipet?» Hvis svaret er at oljeselskapet krever kontrahering, er kontrakten knyttet til kontrahering. I så fall mister rederiet den gunstige kontrakten hvis det ikke kontraheres, og da er det riktig å bruke 38 000 mill. USD pr. dag.

Hvis derimot oljeselskapet ikke har stilt noen slik betingelse, kan dette oppdraget utføres med rederiets eksisterende skip. I så fall utvider ikke rederiet for å få den nye kontrakten, men for å beholde den dårligste av de eksisterende. Uten kjennskap til rederiets muligheter for å omdisponere eksisterende flåte kan vi ikke anslå denne verdien. Men vi kan si at det er feil å bruke 38 000 mill. USD pr. dag.

Mist ikke motet om du synes dette er vanskelig. Felles skjebne er en trøst. Dette delspørsmålet er med mest for å minne deg om at i tillegg til å være et regne-fag er finans også et tenke-fag.