Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

NV og IR

Kapittel 4

Oppgave N4.1

Gå tilbake til dine svar på oppgave 4.7 i læreboken.

  1. Vis at valg ut fra maksimal internrente ikke alltid gir samme beslutning som ved å basere seg på maksimal nåverdi.
  2. Ved hvilke kapitalkostnader oppstår konflikten i spørsmål a?
  3. Hvilke kapitalkostnader gjør at konflikten ikke oppstår?

 

Se løsningsforslag: