Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag

Kapittel 5

 

Beregningen nedenfor er hentet fra regnearket du kommer til ved å trykke her.

N5.2.png

Det faller langt utenfor rammen av denne boken å mene noe om resultatet. Det må uansett tolkes med forsiktighet siden inngangsdata er svært løselig anslått.

Beregningene kan illustreres med en figur:

N5.2_losningsforslag a.png

N5.2_losningsforslag b.png Beregner nåverdien av restverdi.
N5.2_losningsforslag c.png Beregner nåverdien av årlige driftstilskudd.
N5.2_losningsforslag d.png Smører nåverdien av investering, restverdi og årlige driftstilskudd ut over planperioden.