Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ya Bank

Kapittel 3

Oppgave N3.9

Ya Bank ble etablert høsten 2006. Ifølge bankens nettside ble det tilbudt følgende innskuddsvilkår per 15.07.2009 (senere ble det innført en rentetrapp med kun to trinn):

finansbilde.jpg

 

Du har 500 000 kroner tilgjengelig og ønsker å spare ett år i Ya Bank.

  1. Hvilken kontanstrøm og prosentvis avkastning oppnår du på pengene dine?
  2. Hvilken kontantstrøm og prosentvis avkastning oppnår du ved å øke innskuddet fra 200 000 til 500 000?
  3. Er det mulig å oppnå 3,1 % rente i Ya Bank hvis du vil spare 500 000?
  4. Hvorfor tror du Ya Bank tilbyr en rente som synker med innskutt beløp?

 

Se løsningsforslag