Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag c)

Kapittel 4

 

Prosjektets internrente trenger ikke si mye om dets verdiskaping. Også ved energisparing finnes det alternative måter å løse samme problem på (gjensidig utelukkende prosjekter). Da kan det fort skje at prosjektet med lavest internrente (størst støttebehov ifølge Enovas kriterier) har høyest nåverdi (dvs. minst støttebehov).