Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 7

 

De færreste bedrifter er børsnotert. Derfor er det ikke mulig å estimere en betaverdi for selskapets egenkapital fra (7.9), fordi markedsavkastningen på unoterte aksjer (rm) ikke kan observeres (aksjen omsettes ikke, dvs. det finnes ingen markedspris). I praksis kan dette gjøres på en omtrentlig måte ved å bruke betaverdier fra noterte bedrifter som en tilnærming til beta for en lignende unotert bedrift.