Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 4

 

Ifølge Excel 2013 for Windows er internrenten 16,7 %. Siden denne internrenten ligger under kapitalkostnaden, sier internrentemetoden at gjenåpning av gruven ikke er økonomisk lønnsomt.