\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Tante Gulborg

Kapittel 7

 

Oppgave N7.7

Gullegg.jpgDin eksentriske tante Gulborg er på sommerbesøk fra USA og tilbyr deg følgende gave på din bursdag:

 • Du kan enten få X dollar rett i hånden eller delta i et lotteri som gir gevinst på enten 0 eller 2 000 dollar med 50/50 sjanse.

 1. Strukturer din valgsituasjon som et beslutningstre.
 2. Hva er forventet gevinst og standardavvik i lotteriet? Hva er tilsvarende for X?
 3. Hva er X hvis du er risikoavers (misliker risiko)?
 4. Hva er X hvis du er risikonøytral (er indifferent)?
 5. Hva er kapitalkostnaden ifølge KVM hvis alle investorer er risikonøytrale?

Se løsningsforslag