Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Tante Gulborg

Kapittel 7

 

Oppgave N7.7

Gullegg.jpgDin eksentriske tante Gulborg er på sommerbesøk fra USA og tilbyr deg følgende gave på din bursdag:

  • Du kan enten få X dollar rett i hånden eller delta i et lotteri som gir gevinst på enten 0 eller 2 000 dollar med 50/50 sjanse.

  1. Strukturer din valgsituasjon som et beslutningstre.
  2. Hva er forventet gevinst og standardavvik i lotteriet? Hva er tilsvarende for X?
  3. Hva er X hvis du er risikoavers (misliker risiko)?
  4. Hva er X hvis du er risikonøytral (er indifferent)?
  5. Hva er kapitalkostnaden ifølge KVM hvis alle investorer er risikonøytrale?

Se løsningsforslag