Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 2

 

Selv om vi ba deg løse denne oppgaven uten å bruke regneark, finner du et slikt her. Når du åpner dette regnearket, ser du hvordan forskjellene mellom resultatbudsjett og likviditetsbudsjett kan henføres til tre komponenter. Dette betyr også at du kan komme fra et resultatbudsjett til et likviditetsbudsjett på følgende måte:

N2.3_losningsforslag b_ny.jpg

Denne fremgangsmåten er mye brukt i praksis og er nærmere beskrevet ved «Supplerende lærestoff til kapittel 2». Dit kommer du ved å klikke her.