Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 6

 

Nåverdien endres med tilnærmet samme beløp for en gitt prosentvis endring i hver av de fire variablene. Dette er ikke overraskende siden alle fire inngår i salgsinnbetalingen, som er gjennomsnittlig billettpris (variabel 4) multiplisert med antall flytogpassasjerer (variabel 3). Antall flytogpassasjerer er lik antall flypassasjerer (variabel 1) multiplisert med markedsandelen (variabel 2).