Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag a)

Kapittel 4

 

I oppgave 4.1 er kontantstrømmen (–100, 80, 70). Nåverdien er lik null ved 33 % kapitalkostnad, gitt ved definisjonen av internrenten i fra uttrykk (4.3):

4h6.gif.

Ved lavere kapitalkostnader enn 33 % er nåverdien positiv; ved høyere kapitalkostnader er den negativ.

Ifølge internrentemodellen skal det uavhengige investeringsprosjektet aksepteres hvis internrenten overstiger kapitalkostnaden, dvs. hvis kapitalkostnaden er lavere enn 33 %. Er kapitalkostnaden høyere enn internrenten, bør prosjektet forkastes.