Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Løsningsforslag b)

Kapittel 1

 

Her er det mange muligheter. For eksempel var bankinnskuddet høyt også ved forrige årsskifte, og renteinntektene var også mye høyere. Dette øker sannsynligheten for at det er på sin plass med et spørsmål om renteinntektene for 2018. Dessuten ser du at resultatet i 2018 er dramatisk mye dårligere enn i 2017, men det har styret allerede kommentert. Med litt trening ser du at prosentvis har varekostnaden økt dramatisk mye mer enn salgsinntektene. Tar du frem kolonne E, får du bekreftet dette. Her ser du at fordringene har økt mye, og pengene til denne økningen kommer fra en økning i kortsiktig gjeld. Du får også bekreftet at varekostnaden har økt dramatisk. Det kan være mange gode og lovlige forklaringer på dette. Er imidlertid din tremenning en skurk, er det ikke utenkelig at noe av varekostnadene er betaling for leveranser til ham privat og ikke til selskapet.