Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Læringsmål

Kapittel 1

Etter å ha jobbet med læreboken og nettsiden til dette kapitlet skal du

  1. kunne beskrive sentrale kjennetegn ved investerings- og finansieringsprosjekter
  2. kunne gi eksempler på spørsmål som dukker opp ved bruk av nåverdimetoden i en prosjektanalyse
  3. kjenne oppbyggingen av lærebok og nettside
  4. ha oversikt over hvilke hjelpemidler som er tilgjengelige i læreverket
  5. ha forstått hvorfor du bør ha anskaffet deg en finanskalkulator og lært deg hvordan den fungerer
  6. ha fått avklart om du har den forkunnskapen som trengs for å fortsette til kapittel 2