Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Lånekrise

verktoykasse2.jpg Les artikkelen Større forskjeller på lån.

Hint:
• Del 7.1.4 – figur 7.1, side 356
• Del 7.3.7 – uttrykk (7.13), side 382

Stikkord:
• De tre komponentene i kapitalkostnaden
• KVM for gjeld

Kommentar:
Under finanskrisen steg rentedifferansen mellom boliglån innenfor hhv. 100 % og 60 % av boligtakst. I august 2008 var forskjellen ca. 1 prosentpoeng. Bankanalytikeren i intervjuet mener denne differansen vil fortsette å stige så lenge bankene må betale mer for å finansiere sine utlån (funding-kostnader).

Det er tre komponenter i kostnaden for et lån. På side 355 i boken kaller vi disse for tids-, inflasjons- og risikokostnaden. Av disse tre er det bare risikokostnaden som er ulik for de to boliglånstypene (tilsvarende andre ledd i (7.13), som reflekterer risikoen).

Økt renteforskjell mellom de to lånetypene må derfor skyldes at 100 %-lånene er blitt mer risikable (fordi boligverdiene har falt) og/eller at banken tar seg bedre betalt pr. risikoenhet i lånet. Uttrykt ved KVM i (7.13) betyr den første effekten høyere gjeldsbeta. Den andre betyr at markedets risikopremie har steget. Det er godt mulig at finanskrisen kan gi begge effektene. Virkningen på risikofri rente i KVMs første ledd er imidlertid den samme uansett hvilken risiko lånet har. Dette er et helt generelt resultat: Risikofri rente og markedets risikopremie er den samme fra prosjekt til prosjekt på et gitt tidspunkt. Prosjektets risiko kan imidlertid variere med prosjekttypen, slik som for lån til 60 % kontra 100 % av boligtakst.