\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-01 21:35:09.227374+00",
    custom_init      "view=homepage",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "9e0032c0-6a29-429b-8d31-dfbf74fa4737",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         undef,
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Finans: Innføring i investering og finansiering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2020-02-12 08:07:00.841199+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Eksempler

eksempler_250.jpg

Eksemplene nedenfor tar utgangspunkt i en aktuell avisartikkel. Hvert eksempel viser hvordan kunnskap fra læreboken og nettsiden kan brukes til å analysere den saken artikkelen tar opp.

Kapittel Eksempel
2 Oppussing
3 Kjøp billig, selg dyrt
4 Avisabonnement
5 Biogass
5 Boligpris
5 Effektiv rente
5 Gratis husleie
5 Høyesterett endrer renten
5 Icesave
5 Lån til Iphone
7 Oljerisiko
8 Lånefinansiert investering
8 Milliardær med flaks
10 Børsliste
10 EI-bilparkering

Can't find object
\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        [],
    created        "2015-12-01 09:50:13.737458+00",
    custom_init      "view=download_files",
    description      undef,
    description_language  "nn_NO",
    header         \ Explain::Portfolio::Object {
      internals: {
        content_checksum    "f4fc85d4fd7a0b3fb7bb2cce5746ee4528827883",
        content_language    "nn_NO",
        created        "2015-12-10 11:49:34.070006+00",
        custom_init      undef,
        description      undef,
        description_language  "nn_NO",
        detect         "-restricted-",
        duration        undef,
        filename        undef,
        height         undef,
        id           "36fec6ea-994f-4afd-aa2b-f975a28bd1aa",
        input_data       "-restricted-",
        last_read       undef,
        license        undef,
        lom          undef,
        mimetype        undef,
        owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
        parent         "87add247-da61-4859-95f7-19768432aba6",
        size          3092,
        sort_number      undef,
        status         undef,
        title         "Eksempler",
        title_language     "nn_NO",
        type          "document",
        updated        "2020-02-12 07:55:58.069101+00",
        width         undef
      }
    },
    id           "87add247-da61-4859-95f7-19768432aba6",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         \ Explain::Portfolio::User {
      internals: {
        email    "-restricted-",
        firstname  "Fagbokforlaget",
        id      "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
        item_count  undef,
        lastname   "admin",
        nickname   "fagbokforlaget",
        password   "-restricted-",
        role     undef
      }
    },
    parent         "9aa75b0a-3dc0-45db-aa0d-d26cf0bafb9c",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      undef,
    title         "Eksempler",
    title_language     "nn_NO",
    type          "folder",
    updated        "2019-09-19 11:17:57.621557+00"
  }
}