Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

AS Tekstil

Kapittel 10

Oppgave N10.1

Du arbeider som økonomidirektør i AS Tekstil. Dette er en mellomstor norsk industribedrift. Omsetningen i 2015 var ca. 130 millioner, driftsresultatet ca. 9 millioner kroner og årsresultatet ca. 1,5 millioner kroner. Bedriften har 90 ansatte.

Peder Ås er nyansatt økonom som arbeider i din avdeling. Du har bedt ham analysere lønnsomheten av å utvide produksjonskapasiteten for sengetøy, som er et av bedriftens fire hovedprodukter. På neste side følger et foreløpig notat som Ås har laget om prosjektet.

Analysen til Ås inneholder en rekke feil og svakheter. Lag en liste med momenter du vil diskutere med Ås i møtet. Siden din tilbakemelding uansett innpakning vil inneholde en del kritikk, er det viktig at du begynner samtalen med å vektlegge noe positivt i analysen. Legg vekt på å forklare på en konstruktiv måte hvordan han kan forbedre sin analyse.