\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-03 10:03:22.247536+00",
    custom_init      "admin=1",
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "369e396d-f191-4cd8-837a-9d0d7fffefac",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "title_asc",
    sort_number      undef,
    title         "-Ressurser",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2015-11-18 08:15:55.283702+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Veiviser

Læreboken har over 100 henvisninger til nettsiden. Oversikten nedenfor har hyperlinkene for alle disse henvisningene. De er organisert etter lærebokens kapittel og sidenummer.

kap. 1 kap. 2 kap. 3 kap. 4 kap. 5 kap. 6 kap. 7 kap. 8 kap. 9 kap. 10
33 68 108 133
133
189 231 268
268
310 355 401 448
448
477
39 72
72
112 142
142
190 234 271 314 358 403 454 479
40 74 114 147 192 235 275 315 359 412 461 488
47 78 115
115
150 198 236 276 322 360 413 467 496
51 79
79
124 157 210 237 278 334 361 423 471 500
53 85
85
125 158 219
219
239
239
289 345 367 424 473
87 126 166 220 242 292 385
88
88
131 223 245
245
293 390
98 226 246 294 397
101 250 295
255 296
262 301