\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:52:40.249266+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "3a972d8c-ac97-492b-bff1-1951cd44aac1",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      50,
    title         "5 Anvendelser",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:49:30.257238+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Avbetaling

Kapittel 5

 

Oppgave N5.8

58-msykkel.jpg

Avbetaling (AB) er en finansieringsform som først og fremst brukes av privatpersoner. Det dreier seg her om de gjensidig utelukkende alternativene å kjøpe kontant eller på AB. Temaet er ikke gjennomgått i læreboken.

Du vil kjøpe en motorsykkel som koster 60 000 kroner. Den kan enten betales kontant eller på avbetaling (AB; se no.wikipedia.org/wiki/avbetaling). Velges AB, kan du få låne halvparten av kjøpesummen umiddelbart mot å betale tilbake 24 månedlige rater à 1 530 kroner.

 

 1. Budsjetter differansekontantstrømmen Kontant – AB. Er dette et investeringsprosjekt eller et finansieringsprosjekt?
 2. Hva er årlig internrente?
 3. Når er det lønnsomt å velge AB i stedet for kontant betaling? Se bort fra skatt siden du ikke har skattbar inntekt.
 4. Kjenner du andre finansieringsformer med lignende nivå på effektiv rente?

 

Se løsningsforslag