Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Fremføring tap

Kapittel 2

 

Oppgave N2.7

Løvstakken AS har helt siden starten for mange år siden tjent penger og vært i skatteposisjon. I årene 2014 og 2015 ble det imidlertid underskudd på hhv. 820’ og 1 680’ kroner. Tabellen nedenfor viser budsjettert resultat for de kommende årene.

N2.7_1.png

Uten underskuddene fra 2014 og 2015 ville skatten for årene 2016–2020 blitt resultat multiplisert med skattesatsen, eksempelvis 32' kroner i 2016 om skattesatsen er 27 %. Dette klippet fra definisjonslisten her på nettsiden viser imidlertid at underskudd kan fremføres skattemessig:

N2.7_2.jpg

Siden summen av underskuddene de siste årene er mye større enn overskuddet i 2016, blir skatten i 2016 lik null. Budsjetter skattebetalingen i årene 2016 til og med 2020.


Se løsningsforslag: