\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:45:16.702499+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "d866e00f-0482-4aaf-a5fe-fa15120f55e5",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      20,
    title         "2 Budsjettering",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 08:41:19.972476+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Fremføring tap

Kapittel 2

 

Oppgave N2.7

Løvstakken AS har helt siden starten for mange år siden tjent penger og vært i skatteposisjon. I årene 2014 og 2015 ble det imidlertid underskudd på hhv. 820’ og 1 680’ kroner. Tabellen nedenfor viser budsjettert resultat for de kommende årene.

N2.7_1.png

Uten underskuddene fra 2014 og 2015 ville skatten for årene 2016–2020 blitt resultat multiplisert med skattesatsen, eksempelvis 32' kroner i 2016 om skattesatsen er 27 %. Dette klippet fra definisjonslisten her på nettsiden viser imidlertid at underskudd kan fremføres skattemessig:

N2.7_2.jpg

Siden summen av underskuddene de siste årene er mye større enn overskuddet i 2016, blir skatten i 2016 lik null. Budsjetter skattebetalingen i årene 2016 til og med 2020.


Se løsningsforslag: