\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:58:00.361322+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "31c69241-4f15-488e-b5e1-5f51c1fb69c1",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      100,
    title         "10 Prosjektvett",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:54:01.609118+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Den norske turistforening

Kapittel 10

Oppgave N10.2

N10.2_1.png

Line er ivrig turgåer og friluftsmenneske. Hun har vært medlem i Den Norske Turistforening (DNT) i mange år og ønsker nå å vurdere lønnsomheten i å tegne et livsvarig medlemskap. På nettsiden til foreningen ligger prislisten for medlemskap:

N10.2_2.png

Line er født i 1989,og hun vil eventuelt betale medlemskontingenten for livsvarig medlemskap med penger hun har stående i banken til 5 % rente p.a.

 

 1. Beregn hvilken levetid som gir Lines investering i livsvarig medlemskap nåverdi lik null.
 2. Avkastningskravet har Line kommet frem til ved å stille seg spørsmålet: «Hva ville jeg ellers brukt disse pengene til?» Hvis hun bruker de fem prosentene i delspørsmål a, har hun oversett to viktige momenter. Hvilke momenter er dette? Gjør en ny beregning når momentene inkluderes i analysen.
  Hint
 3. Tilfeldigvis oppdager du at et årsmedlemskap i 1998 kostet 325 kroner. På hvilken måte kan denne opplysningen påvirke resultatet i delspørsmål b?
 4. Line har lyst til å kjøpe et livsvarig medlemskap. Hun leter derfor ekstra godt etter momenter som støtter denne beslutningen. I en liste over fordeler med medlemskap kommer hun over denne opplysningen:

  N10.2_3.png

  Line reiser mye med tog kjøper hvert år kundekort hos NSB. Hvordan påvirker denne opplysningen hennes analyse?

 5. Du arbeider i DNT. Din sjef har bedt deg vurdere hvordan foreningen kan øke salget av livsvarig medlemskap.

 

Se løsningsforslag: