\ Explain::Portfolio::Container {
  internals: {
    children        undef,
    created        "2008-12-14 12:54:55.922948+00",
    custom_init      undef,
    description      undef,
    description_language  "nb_NO",
    header         undef,
    id           "89f44e03-1e6c-458b-921b-fd892ecb23a9",
    layout         undef,
    lom          undef,
    owner         "9e57ef84-0a40-49bf-b499-b2038d605947",
    parent         "5beafd8c-ee63-44aa-a9a3-05752a670e82",
    sort_key        "index_asc",
    sort_number      70,
    title         "7 Kapitalkostnad",
    title_language     "nb_NO",
    type          "folder",
    updated        "2009-03-24 10:51:32.832119+00"
  }
}

Ta kontakt med digital@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Eierstruktur

Kapittel 7

Oppgave N7.3

I en kronikk i Aftenposten den 5. februar 2009 står følgende:

N7.3.png

 

 1. Hva tilsier disse resultatene om muligheten for å tallfeste aksjers betaverdi i selskaper flest?

Det viser seg også at majoriteten av de unoterte bedriftene er familieselskaper. Her har familien investert en stor del av sin formue i selskapet.

 1. Har dette faktum noen betydning for hvor egnet kapitalverdimodellen er for unoterte bedrifter?

 

Se løsningsforslag: